2011/03/15

BATZARRA - REUNIÓN : 23 Marzo, 18:00

PROFESORADO DE SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEGOA

Hiruhilekoa bukatu aurretik, eta agendan aurreikusitakoaren arabera, bilera izango dugu martxoaren 23ean, 18’00etan, Begoñako Gogarte Etxean. Hauxe da

Gai zerrenda:
 1. Erlijioko irakasle bat hautatu EPKrako (Elizbarrutiko Pastoral Kontseilua).
 2. UDei buruzko kontsultaren emaitza batera lantzeko eta ebaluazio irizpideak prestatzeko.
 3. Ikastaroak: oraingoak eta 2011-2012 ikasturteari begira, Garaturen eskutik.
 4. Elizbarrutietako ordezkaritzen, ordez-kari sindikalen eta Jalgi Hadiren arteko mahaiaren azken akordioa.
 5. Gazteen Munduko Jardunaldia (GMJ/MJM): elizbarrutietako egunak, boluntarioak,...
 6. Elizbarrutiarteko elkarraldia: Euba, apirilaren 2a.
 7. Erlijio arloaren jarraipenari buruzko datuak.
 8. Bilera Sailburuordearekin Lakuan: gaur egungo gai interesgarriak.
 9. Beste gai eta informazio batzuk.
Etorriko zaretelakoan, agur bero batAntes de finalizar el trimestre, y según lo previsto en agenda, tendremos una reunión el día 23 de marzo, a las 18’00 en el Centro de Espiritualidad de Begoña, con el siguiente

Orden del día:
 1. Elección de un profesor de religión para el CPD (Consejo Pastoral Diocesano).
 2. Resultado de la consulta sobre UDs para trabajar en común y preparar criterios de evaluación.
 3. Cursos: actuales, y de cara a 2011-2012 por Garatu.
 4. Acuerdo final de la mesa entre delegaciones diocesanas, represen-tantes sindicales y Jalgi Hadi.
 5. Jornada Mundial de la Juventud (JMJ): días previos en las diócesis, voluntarios,…
 6. Encuentro interdiocesano: Euba, 2 de abril.
 7. Datos recogidos sobre seguimiento del área de religión.
 8. Próxima reunión con la Viceconsejera en Lakua: temas de interés actual.
 9. Otros asuntos e informaciones.
Contando con vuestra asistencia, un cordial saludo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario