2014/07/19

HEZIBERRI 2020. PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN EN CAPV


 “Presente y futuro de la educación en la CAPV”.
PROYECTO HEZIBERRI 2020
Ponentes:
D. Xabier Garagorri 
D. Javier Granja 
(Del equipo responsable del nuevo Proyecto de Educación Heziberri 2020.)
 Novedades y contenidos más destacables en la LOMCE. 
 Valoración desde la Comunidad Autónoma Vasca y su previsible aplicación. 
 Heziberri 2020: marco pedagógico, desarrollo curricular y Ley de Educación de la CAPV. 
 Destinatarios/as: 
directivos de centros educativos, profesores, asociaciones de padres/madres y otros profesionales del ámbito educativo. 
 Fecha: 
10 de septiembre, a las 18:00.
 Lugar: 
Arrupe Etxea (Padre Lojendio, 2. Cerca de El Corte Inglés).
----------
“Hezkuntzaren oraina eta geroa EHAEan”. 
 Hizlariak: 
Xabier Garagorri Jn.a Javier Granja Jn.a 
‘Heziberri 2020’ hezkuntza-egitasmo berriaren talde arduradunekoak.

 LOMCE legearen berritasun eta edukirik esanguratsuenak. 
 Balorazioa Euskal Autonomia Erkidegotik eta bere balizko ezarpena. 
 Heziberri 2020: esparru pedagogikoa, curriculum-garapena eta Hezkuntza-ren Legea EHAEan. 
 Hartzaileak:
 ikastetxeetako zuzen-daritza-batzordeetako kideak, irakasleak, gurasoen elkarteak eta hezkuntza arloko beste profesional batzuk. 
 Eguna: 
irailaren 10a, 18:00etan. 
 Tokia: 
Arrupe Etxea (Aita Lojendio, 2. ‘Corte Ingles’etik hurbil).