2010/11/18

BATZARRA-REUNIÓN


Eguna: azaroaren 29a, astelehena.
Ordua: Lehen Hezkuntza, 15:30etan
Bigarren Hezkuntza: 18:00etan
Lekua: Begoñako Gogarte Etxea.

Gai zerrenda

1. Informazioa Jalgi Hadiren, Sindi-katuen eta Elizbarrutiko Ordezka-ritzaren eskutik.
2. Batzordeen jarduerarako egitaraua-ren aurkezpena (2009-2013 Estra-tegia Egitasmoa).
3. Unitate didaktikoak inguruko talde-ekipoka, gaitasun ereduaren arabe-ra.
4. Ikastetxe eta geletan bizi dugun errealitateari buruzko itaunketa laburra.
5. Hainbat berri.
6. Beste gai, iradokizun... batzuk.

Día: 29 de noviembre, lunes
Hora: E. Primaria, 15’30 h.
E. Secundaria, 18’00 h.
Lugar: Casa de Espirit. de Begoña.

Orden del día

1. Información conjunta de Jalgi Hadi, Sindicatos y Delegación Diocesana.
2. Presentación del programa de acción de las comisiones (Plan Estratégico 2009-2013).
3. Unidades didácticas por grupos-equipos de zona, según modelo de competencias.
4. Breve cuestionario sobre nuestra realidad en los centros y en las aulas.
5. Batería de informaciones.
6. Otros asuntos, sugerencias,…

No hay comentarios:

Publicar un comentario