20 sept. 2012

IV PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2012-2013:EN MEDIO DEL MUNDO. ARGIA MUNDUAREN ERDIAN


En el marco del IV Plan de Evangelización, nos centramos ahora en los aspectos más misioneros, para que la luz del Evangelio brille ante la gente (Mt 5,16). 
Buscamos el objetivo 5 del Plan: disponer de recursos básicos para responder a quien se acerca a la comunidad eclesial, para posibilitar la proximidad con los ya alejados y para proponer el Evangelio a quienes no lo conocen. En esta línea va el material adjunto: 
  • El cartel con el lema. 
  • El cuaderno que propone y explica el subrayado para este curso, con la plantilla para la lectura implicativa y el calendario de fechas comunes. 
  •  La síntesis de lo realizado el pasado curso (pastoral de juventud). 
El plazo para enviar las plantillas a los vicarios o a la comisión se prolonga hasta el 25 de octubre. 
Las aportaciones se pueden enviar por correo electrónico. A finales del curso pastoral se propondrá la evaluación del presente IV Plan Diocesano de Evangelización.
Ebanjelizatze Egitasmoaren bidetik eta Ebanjelioko testuaren haritik, hauxe da aurtengo asmoa: danen aurrean argi egin (Mt 5,16). 
Hau da, Egitasmoko 5. helburua landu nahi dogu: oinarrizko baliabideak izan, eliz alkartera datorrenari erantzuteko, aldenduta dagozanei hurkotasuna erakusteko eta Barri Ona ezagutzen ez dabenei aurkezteko. Oraingo honetan, ondorengo lagungarriak bialtzen dira: 
  •  Kartela, aurtengo lemarekin. 
  •  Koadernoa, aurtengo azpimarra azalduz; horren barruan doa bakoitzak egingo dauana zehazteko plantila eta guztiontzako egutegia. 
  •  Joan dan urtean egindakoaren laburpena (gazteen pastoraltzaz). 
Aitatutako lagungarriok elizbarrutiko web orrian dagoz, Ebanjelizatze Egitasmoaren atalean: Toki edo erakunde bakoitzean egingo danaren barri, bikarioei edo batzordeari urriaren 25a aurretik bialdu, mesedez. 
Posta elektronikoa ere erabili daiteke. Ekiturte pastoral honen amaieran, Egitasmo osoa ebaluatzea tokatzen da.

No hay comentarios:

Publicar un comentario