17 feb. 2011

JORNADA 'NOTA ASKO SOINU BAT'


Desde esta comisión dinamizadora de la Delegación de Educación del Obispado de Bilbao os queremos invitar a participar en la jornada “Nota asko, soinu bat”. Será una mañana en la que nos acercaremos a través de la música a otras culturas, abriéndonos a la riqueza que nos aportan los otros.

La jornada está destinada al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria. Tendrá lugar el 30 de marzo, miércoles, de 10:00 a 14:00 en los locales de la parroquia de El Carmen de Indautxu.
El programa será el siguiente:
o 10:00 Saludo, presentación y audiovisuales de motivación y reflexión.
o 10:45 Reflexión-diálogo por grupos-taller.
o 11:15 Desarrollo de los talleres.
o 12:00 Descanso.
o 12:30 Puesta en común de los talleres.
o 13:15 Concierto del grupo de música y danza africana “Crea Música”.
o 14:00 Despedida.
Los talleres a que se hace referencia serán de fabricación de instrumentos con materiales reciclados; audición y diálogo sobre música actual y valores; música coral; taller de intercambio cultural con la presentación de personas de diferentes culturas…
Para inscribirse simplemente enviadnos una carta o un mail a esta dirección:

Txemi Aranburu (Comisión “Nota asko soinu bat”)
Sorkunde 18 – 4º CD
48006 BILBAO
Mail: chemiciclina@yahoo.es
Un teléfono de consulta: 649 45 82 57. Fax: 94 433 87 61/ 94 466 79 72

La información que os pedimos facilitéis en la carta de inscripción es:
Centro. Cursos que participarán y nº de alumnos/as por curso. Nº de profesores/as acompañantes. Datos de la persona de contacto.

El plazo de inscripción es hasta el 4 de marzo. En caso de que el número de participantes inscritos supere las posibilidades de la organización, se admitirá a los centros por orden de inscripción. Por lo tanto recibiréis de nuestra parte una confirmación de vuestra participación una vez que hayáis formalizado la inscripción. Además se facilitará materiales previos para poder trabajarlos antes de la jornada.

Por motivos organizativos, la adscripción de los grupos a un taller u otro quedará en manos de la organización; previamente seréis informados.
Hezkuntzarako Bilboko Gotzaindegiko Ordezkaritzako batzorde sustatzaile honetatik dei egin hai dizuegu “Nota asko, soinu bat” jardunaldian parte har dezazuen. Goizez ospatuko da jardunaldia eta musikaren bitartez beste kultura batzuetara hurbilduko gara, besteek eskaintzen diguten aberastasunera zabalduz.

Jardunaldi hau Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzat pentsatuta dago. Martxoaren 30ean, asteazkenez, ospatuko da 10:00etatik 14:00etara Indautxuko Karmeneko Ama parrokiako lokaletan.
Hauxe da egitaraua:
o 10:00 Agurra, aurkezpena eta ikus-entzunezkoak motibazio eta gogoetarako.
o 10:45 Gogoeta-elkarrizketa, talde-tailerka.
o 11:15 Tailerren garapena.
o 12:00 Atsedenaldia.
o 12:30 Tailerretan egindakoa batera jarri.
o 13:15 “Musika sortu” musika eta dantza talde afrikarraren emanaldia.
o 14:00 Agurra.
Aipaturiko tailerretan ondorengoak egingo dira: tresnak fabrikatu birziklatutako materialekin; gaur egungo musika entzun eta horren eta bere balioen inguruan elkarrizketan jardun; musika korala; kultura trukerako tailerra, kultura desberdinetako pertsonen aurkezpenarekin,...
Izena emateko, bidali gutuna edo emaila ondorengo helbideetako batera:

Txemi Aranburu (“Nota asko soinu bat” Batzordea)
Sorkunde 18 – 4. CD
48006 BILBAO
E-maila: chemiciclina@yahoo.es
Harremanetarako telefonoa: 649 45 82 57. Faxa: 94 433 87 61/94 466 79 72

Izena ematerakoan, ondorengo datuok eman:
Ikastetxea. Parte hartuko duten kurtsoak eta kurtso bakoitzeko ikasleen kopurua. Irakasle/laguntzaileen kopurua. Harremanetarako pertsonaren datuak.

Martxoaren 4a da izena emateko azken eguna. Kopuruak antolatzaileek dituzten aukerak gainditzen baditu, izen-emateko ordena errespetatuko da ikastetxeak onartzerakoan. Beraz, izena eman ostean, parte hartzeko baieztapena jasoko duzue gure aldetik. Gainera, lagungarriak emango dizkizuegu aldez aurretik, jardunaldia baino lehen landu ahal izateko.

Antolaketako arrazoiak direla-ta, antolatzaileek ebatziko dute taldeak tailer baten ala bestean parte hartuko duten; garaiz jakinaraziko dizuegu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario